Informacje organizacyjne

Panel rejestracjiTermin przyjmowania zgłoszeń do 5 kwietnia 2018 r. 

 

Oplaty za udział w Kongresie Cukrzycy 2018

 

Kategoria uczestnictwa

Do 02.03.2018

Od 03.03.2018

Uroczysta kolacja

 

Lekarz

 

250 zł

 

300 zł

 

200 zł

Pielęgniarka/student

200 zł

 

250 zł

 

200 zł

 

Opłata konferencyjna jest zgodna z powyższą tabelką i obejmuje:

- udział w sesjach naukowych,

- materiały kongresowe,

- wstęp na teren wystawy firm,

- poczęstunek w trakcie przerw,

- identyfikator

- certyfikat uczestnictwa.

 

W celu potwierdzenia rejestracji na kongres nalezy uiścić opłatę zjazdową na konto KIMZE Sp. z o.o. : 

 

26 1240 6175 1111 0010 6614 2727 

 

W celu otrzymania faktury VAT należy przesłać dane do faktury na adres emai: cukrzyca@kimze.pl

 

Uczestnictwo w kolacji z cześcią artystyczną jest dodatkowo płatne i wynosi 200 zł.

Kolacja odbędzie się w piątek 6 kwietnia o godz. 20:30.

 

Kolacja nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMA.

 

Informacje promocyjne i marketingowe na stoiskach firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).