Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/medumeduox/kongrescukrzycy/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php on line 408


Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/medumeduox/kongrescukrzycy/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php on line 408
Informacje organizacyjne


Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/medumeduox/kongrescukrzycy/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php on line 408

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/medumeduox/kongrescukrzycy/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php on line 408

Panel rejestracji
Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/medumeduox/kongrescukrzycy/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php on line 408

Termin przyjmowania zgłoszeń do 24 października 2019 r. 

 

Oplaty za udział w IV Kongresie Cukrzycy 2019

 

Kategoria uczestnictwa

Do 20.09.2019

Od 21.09.2019

 

Lekarz

 

250 zł

 

280 zł

Pielęgniarka/student

200 zł

 

230 zł

 

 

Opłata konferencyjna jest zgodna z powyższą tabelką i obejmuje:

- udział w sesjach naukowych,

- materiały kongresowe,

- wstęp na teren wystawy firm,

- poczęstunek w trakcie przerw,

- identyfikator

- certyfikat uczestnictwa.

 

W celu potwierdzenia rejestracji na kongres nalezy uiścić opłatę zjazdową na konto KIMZE Sp. z o.o. : 

 

81 1750 0009 0000 0000 4110 2969

 

W celu otrzymania faktury VAT należy przesłać dane do faktury na adres emai: cukrzyca@kimze.pl

 

 

Informacje promocyjne i marketingowe na stoiskach firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

 

 

 

 


Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/medumeduox/kongrescukrzycy/vendor/twig/twig/lib/Twig/Template.php on line 408