DO KONFERENCJI ZOSTAŁO:
284:-1:53:00
dni
godzin
minut
sekund

  

Zapraszamy na

 

Powikłania Cukrzycy - Stopa Cukrzycowa od Teorii do Praktyki

Hotel Haffner ul. Jana Jerzego Haffnera 59 Sopot

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

    Po sukcesie I Kongresu " Nowości i Postępy w Leczeniu Stopy Cukrzycowej” mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Ogólnopolskim Kongresie “Powikłania Stopy Cukrzycowej”. Tematyka obejmować będzie nowości i postępy w leczeniu stopy cukrzycowej. Kongres po raz kolejny organizowany będzie we współpracy z Sekcją Stopy Cukrzycowej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

 

  Do wspólnej dyskusji zapraszamy koleżanki i kolegów diabetologów, chirurgów, ortopedów, lekarzy POZ, dermatologów, rehabilitantów oraz pielęgniarki i podologów.

 

 Tematyka konferencji obejmować będzie współczesne leczenie cukrzycy, możliwości zapobiegania jej powikłaniom oraz prewencji, diagnostyki i leczenia zespołu stopy cukrzycowej. Chcielibyśmy, aby to spotkanie po raz kolejny stało się okazją do wymiany doświadczeń, ale również miłego spotkania i nawiązania współpracy oraz integracji naszego środowiska i wszystkich osób, które w swojej codziennej pracy spotykają się z problemem tego bardzo trudnego w leczeniu powikłania.

 

 

 

Serdecznie zapraszam! 

dr hab. med. Anna Korzon-Burakowska 

Przewodnicząca Sekcji Stopy Cukrzycowej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

 

 

 

 

 

 

 

Komitet naukowy

 

W 2016 ROKU SESJE POPROWADZILI: 

• dr hab. n. med. Anna Korzon-Burakowska

• prof. dr hab. n. med. Marzanna Bartoszewicz

• dr n. med. Sebastian Borys

• dr n. med. Maria Czubek

• prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak

• dr n. med. Kamil Jankowski

• dr n. med. Piotr Liszkowski

• prof. dr hab. n. med. Liliana Majkowska

• dr n. med. Grzegorz Michalski

• dr n. med. Beata Rakowska 

• prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek

• dr n. med. Adam Węgrzynowski

 

W 2017 ROKU SESJE POPROWADZĄ:

• dr hab. n. med. Anna Korzon-Burakowska

• prof. dr hab. n. med. Marzanna Bartoszewicz

• dr n. med. Sebastian Borys

• prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak

• dr n. med. Piotr Dziemidok

• dr n. med. Piotr Liszkowski

• dr n. med. Beata Rakowska

• dr n. med. Adam Węgrzynowski

• prof. dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski

Program

ZAKRES MERYTORYCZNY KONGRESU 2017:

  1. Nowoczesne leczenie cukrzycy typu 2 i współistniejących schorzeń  u chorego z zespołem stopy cukrzycowej– postępowanie holistyczne.

  2. Profilaktyka i diagnostyka  stopy cukrzycowej. 

  3. Stopa cukrzycowa niedokrwienna-  czy i kiedy do chirurga naczyniowego. 

  4. Niewydolność żylna i zakrzepica u chorych z cukrzycą. 

  5. Postępowanie z pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej-  prezentacje przypadków.

  6. Terapie uzupełniające w leczeniu owrzodzeń stóp u chorych na cukrzycę

  7. Pacjent z zespołem stopy cukrzycowej w  gabinecie lekarza  POZ i w oddziale szpitalnym.

  8. Przyczyny niepowodzeń w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej- czy naprawdę nie do pokonania?

  9. Aktywność fizyczna chorych z zespołem stopy cukrzycowej

 
Patronaty